Serveis en línia

SERVEI DE PAGAMENT DE TRIBUTS

1.1 Descripció

L'Ajuntament de les Preses posa a disposició dels seus Usuaris un servei de pagament en línia mitjançant targeta de crèdit a través del qual els ciutadans poden pagar taxes i tributs.

1.2 Com fer els pagaments

Per realitzar els pagaments des del Lloc Web és necessari seguir els següents passos:

Omplir les dades de contacte del formulari de pagament.

Indicar tipus de pagament, identificador de rebut o taxa i l'import total.

Accepteu els termes i condicions del pagament i feu clic a 'Pagar'. En aquest moment el comprador confirma que les dades de pagament introduïdes són correctes i veraces i accepta que l'Ajuntament de les Preses carregui l'import de la taxa o rebut.

Un cop confirmades les dades, es redireccionarà la comanda a la plataforma de pagament del banc on haurà d'omplir les dades corresponents a la targeta per finalitzar el pagament.

En cas que el procés finalitzi correctament, es podrà descarregar un comprovant de pagament i s'enviarà un correu electrònic al compte de correu que aquest hagi indicat en el formulari de dades de contacte. És possible que la Confirmació de Pagament no es rebi a la “Safata d’entrada”, ja que alguns serveis d’Internet ho detecten com a spam, de manera que es recomana al comprador que revisi en tot cas el “Correu brossa”. El pagador també podrà des

POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

2.1 Aspectes generals

En cas que es detecti algún error en l'import associat a la taxa o rebut, el pagador tindrà dret a devolució sempre que s'acrediti que l'import o l'identificador de rebut o taxa siguin incorrectes i que aquests no constin a les bases de dades de l'Ajuntament.

2.2 Canvis i devolucions

En el cas que es decideixi procedir a la devolució de l'import, aquest serà reemborsat per l'Ajuntmanet de les Preses pel mateix mitjà de pagament utilitzat per a la compra (targeta de crèdit), dins el termini de quinze (15) dies hàbils des de la data de la comunicació del cobrament indegut.

Dades fiscals:

Ajuntament de les Preses

c/Major, 2 - 17178 - Les Preses
NIF: P1714800H
Telèfon: 972693232
Correu electrònic: informatica@lespreses.cat

P1714800H - Ajuntament de les Preses - c/Major, 2 - 17178 - Les Preses - http://www.lespreses.cat