Serveis en línia

Inscripció a la Cursa de la dona

HA FINALITZAT EL PERIODE D'INSCRIPCIONS
Dades personals:
Dades de contacte:
Opcions d'inscripció:
Import total:
Les dades que ens facilita s'incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l'Ajuntament de les Preses per a deixar constància del registre i per al seguiment dels tràmits i actuacions de l'exercici de les seves competències i funcions. En la gestió d'aquest fitxer i en el tractament de les dades que es realitza a l'Ajuntament es compleixen els requeriments i les exigències de la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Les seves dades personals únicament seran comunicades a altres administracions públiques i persones en els casos previstos legalment, o bé amb el seu consentiment previ. En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d'accés, de rectificació, d'oposició i, si és el cas, de cancel·lació, tot adreçant-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.
Inscripcions fora de termini