Gala de les Preses 2022

Obtenció de codis de descompte per empadronats a les Preses